Projecten

We geven vorm aan ons erfgoedbeleid via uiteenlopende projecten. Dit zijn grote gezamenlijke projecten met de drie gemeenten, zoals Waardevolle interieurs, de Kerkenvisie Oost Achterhoek en Verduurzaam uw monument. De historische verenigingen in de drie gemeenten hebben elkaar opgezocht om samen de Huis aan huisbladen te digitaliseren.

Ook binnen de Achterhoek werken we samen aan erfgoedprojecten, waaronder ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ en Ode aan het Landschap. Binnen het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek worden prachtige projecten gerealiseerd, die jong en oud met elkaar verbinden en waarin kunst en erfgoed op een betekenisvolle manier onze identiteit tot uitdrukking brengen.

Maar er is en blijft natuurlijk ook ruimte voor kleinschaligere lokale initiatieven binnen ons beleid, waarbij het naoberschap van groot belang is.