Projecten

We geven vorm aan ons erfgoedbeleid via uiteenlopende projecten in de Achterhoek. Dit zijn grote gezamenlijke projecten die we met onze drie gemeenten oppakken en waar we mogelijke verenigingen en inwoners voor hulp erbij vragen.

Binnen het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek worden prachtige projecten gerealiseerd, die jong en oud met elkaar verbinden en waarin kunst en erfgoed op een betekenisvolle manier onze identiteit tot uitdrukking brengen.

Natuurlijk is er ook altijd ruimte voor kleinschaligere lokale initiatieven binnen ons beleid, waarbij het naoberschap van groot belang is.

Hieronder staat een overzicht van de projecten waar we nu aan werken.