Kerkenvisie Oost Achterhoek

Op basis van de beleidsnota ‘Wi-j doet ’t samen’ geven de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen uitvoering aan hun erfgoedbeleid. Dat geldt ook voor het opstellen van de Kerkenvisie Oost Achterhoek. Onze visie komt tot stand op basis van verschillende onderdelen.

Gesprekken

Onder leiding van mevrouw Elza van Liere van COUP hebben wij vele gesprekken gevoerd met kerkeigenaren en -gebruikers. Dit waren waardevolle gesprekken, die ons een goed zicht hebben gegeven op de huidige wijze waarop de kerkgebouwen worden gebruikt en hoe waardevol deze zijn voor de eigenaren/gebruikers.

Maar ook de zorgen die er soms zijn, over bijvoorbeeld het onderhoud of teruglopende bezoekersaantallen, hebben we met elkaar besproken. We hebben elkaar door deze gesprekken goed leren kennen en weten elkaar te vinden als er ontwikkelingen zijn rondom het kerkgebouw.

Van de gevoerde gesprekken zijn gespreksverslagen opgesteld. Deze verslagen maken deel uit van onze Kerkenvisie.

Kerkenpaspoort

Om een goed beeld te krijgen van de kerkgebouwen in onze gemeenten, hebben wij het Monumentenadviesbureau gevraagd om de kerkgebouwen te bezoeken. Ook heeft MAB archiefonderzoek gedaan naar de kerkgebouwen in de Oost Achterhoek. De verschillende onderdelen van de gebouwen zijn gewaardeerd en de verkregen informatie is verwerkt in een zogeheten Kerkenpaspoort. In het paspoort wordt ingegaan op de kenmerken van het gebouw, het exterieur en het interieur van het gebouw, de kerkhistorie, de ruimtelijke context en de bouwhistorie. Ook heeft er een waardering plaatsgevonden van de verschillende onderdelen.

Kansenkaart voor de Kerken

De TU Delft heeft een Kansenkaart voor de kerken in de Oost Achterhoek gemaakt. De TU ontwikkelt een methodiek om de kansen voor het toekomstig gebruik van de kerkgebouwen inzichtelijk te maken. Wij hopen dit traject af te sluiten met een participatietraject voor drie kerkgebouwen in onze regio. Door de coronamaatregelen was dat tot op heden niet haalbaar.

De Kansenkaart voor kerken komt voort uit KaDER. Dit staat voor Karakteristiek Duurzaam Erfgoed en is een samenwerking tussen de provincie Gelderland, de TU-Delft (TUD) en de Gelderse Erfgoedalliantiepartners.

Aanvraag documenten

Wil je de kansenkaart lezen? Dit document sturen wij je graag toe. Ook hebben we een Plan van Aanpak opgesteld rondom de kerkenvisie. Ook dit document sturen wij je graag toe. Neem hiervoor contact met ons op.

Kerktoren bij zonsondergang