Erfgoed Oost Achterhoek

Wi-j doet ’t samen!

Ons cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Het levert een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en het toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. 

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zien meerwaarde in samenwerking op het gebied van erfgoed. Daarom hebben wij met elkaar en met de betrokkenen in onze gemeenten erfgoedbeleid opgesteld. De beleidsnota heeft de toepasselijke titel ‘Wi-j doet ’t samen!’ gekregen. Aan de nota is per gemeente een uitvoeringsagenda gekoppeld. Daarin zijn gezamenlijke projecten opgenomen, maar er is ook ruimte voor lokale initiatieven.

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zien meerwaarde in samenwerking op het gebied van erfgoed.

Erfgoed is te verdelen in materieel en immaterieel erfgoed. Onder materieel erfgoed verstaan we historisch landschap, archeologie, historische (stede)bouw, musea en archieven. Bij immaterieel erfgoed kunt u denken aan verhalen, gewoonten en gebruiken. Via deze website informeren wij u graag over regelingen en projecten op het gebied van ons erfgoed.

Houtzagerij Nahuis - Groenlo

Arfgoednota Oost Achterhook

2021-2024

Arfgoednota Oost Achterhook

2021-2024
Erfgoednota Oost Achterhoek gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is ook in het Achterhoeks te lezen!
Downloaden