Erfgoed Oost Achterhoek

Wi-j doet ’t samen!

Ons cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Het levert een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en het toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. 

Erfgoed is te verdelen in materieel en immaterieel erfgoed. Onder materieel erfgoed verstaan we historisch landschap, archeologie, historische (stede)bouw, musea en archieven. Bij immaterieel erfgoed kun je denken aan verhalen, gewoonten en gebruiken. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zien meerwaarde in samenwerking op het gebied van erfgoed. Dit doen we onder het motto “Wi-j doet ’t samen!” Via deze website informeren wij je graag over regelingen en projecten op het gebied van ons erfgoed.

Stoomhoutzagerij Firma J. Nahuis
Houtzagerij Nahuis - Groenlo