Ambities

  • Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. 
  • Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige streek.
  • De identiteit van onze streek inzetten voor beleving van erfgoed voor en door bewoners en bezoekers. 
  • Onze kennis vergroten en (digitaal) delen om kwaliteit te verhogen en inspiratie te bieden voor jong en oud.
Wat hebben we geleerd - waar willen we naartoe?

Erfgoednota 2017-2020

Ons cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Cultuur en erfgoed leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en het toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. 

Ons doel is om de potentie van ons cultureel erfgoed maximaal te benutten. Dit is een van de uitdagingen die we aangaan in onze nieuwe erfgoednota. Deze uitdaging gaan we niet alleen aan, maar met elkaar als gemeenten en in het bijzonder samen met onze inwoners. 

Draagvlak voor ons beleid vinden wij van groot belang. Deze nota is het resultaat van een uitgebreid participatie- en communicatietraject met alle betrokken partijen. Daarbij heeft iedereen naar voren kunnen brengen, wat voor hem/haar van belang is binnen het gemeentelijk beleid. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze nota een goede basis biedt om ons cultureel erfgoed de komende periode te kunnen behouden en verder te versterken. Onze neuzen staan dezelfde kant op en wij rekenen wij op uw medewerking; wi-j doet ’t samen!

Lees hier onze Erfgoednota >