Beleid

Ons cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Het levert een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en het toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Erfgoed is te verdelen in materieel en immaterieel erfgoed. Onder materieel erfgoed verstaan we historisch landschap, archeologie, geologie, historische (stede) bouw, musea en archieven. Bij immaterieel erfgoed kun je denken aan geschiedenis, verhalen, gewoonten en gebruiken.

We stellen een beleidsnota op om aandacht te geven aan de verschillende vormen van erfgoed in onze gemeenten. Deze hebben we de naam ‘Wi-j doet ’t samen!’ gegeven omdat dit de kern is van ons erfgoedbeleid. In 2017 is deze naam en onze ambities al geformuleerd, maar we staan hier nog steeds achter. Om in erfgoedtermen te praten: ‘hergebruik gaat voor vernieuwen’. Daarom blijven we op deze koers doorgaan.

Ambities

Vanuit de inbreng van vele samenwerkingspartners zijn in 2017 vier ambities vastgesteld. Deze ambities sluiten nog steeds aan bij de wensen van vele eigenaren, gebruikers en partners. Ze geven houvast en ze vertalen zich in onze projecten die we uitvoeren om het erfgoed in onze gemeenten te behouden en te versterken.

Daarom blijft onze inzet gericht op:

Afbeelding Erfgoednota samenwerken  Samen werken aan en met Erfgoed

Afbeelding Erfgoednota samenwerken  Duurzame instandhouding Erfgoed

Afbeelding Erfgoednota samenwerken  Identiteit benutten voor de beleving van Erfgoed

Afbeelding Erfgoednota samenwerken  Kennis vergroten en delen, inspiratie voor jong en oud

De beleidsnota lezen

Wil je de beleidsnota lezen? Dit document sturen wij je graag toe! Stuur daarvoor een mail naar jouw gemeente.