Financieringen

Als overheid willen we met eigenaren en vrijwilligers samenwerken voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Daarom delen we hieronder tips om jouw monument en een mogelijke aanpak te financieren.

Onderhoud

Voor het onderhoud van jouw monument zijn er meerdere subsidieregelingen:

Restauratie en/of herbestemming

Voor restauratie of een herbestemming van jouw monument:

Fondsen

Heb je financiële ondersteuning nodig voor het herstel van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten? Dan maak je kans op een bijdrage van het Cultuurfonds.  Als voorwaarde geldt wel dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek.