Organisaties

Samenwerking met organisaties zorgt voor verbindingen en creëert draagvlak. Dit is belangrijk om erfgoed in ere te houden. Bovendien sta je samen sterker. De beoogde samenwerking is een mooie vorm van naoberschap waar de regio van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk om bekend staan.

Samen met onze inwoners willen wij de potentie van ons erfgoed maximaal benutten.

Samenwerking Toerisme

In de toekomst wordt de samenwerking met de VVV’s en Stichting Achterhoek Toerisme opgepakt. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk staan bekend als gastvrij. Cultuurhistorie en natuur liggen dicht bij elkaar. Dit samen biedt goede mogelijkheden om erfgoed te presenteren bij toeristen.

Samenwerking Oudheidkunde

Er is een brede belangstelling voor dialect en streektaal, genealogie, archeologie en lokale geschiedenis. Mensen voelen zich verbonden met een herkenbaar verleden. Door informatie te delen, of juist gegevens uit het verleden op te zoeken blijft het verleden bij ons. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid. Samen met oudheidkunde en historische verenigingen geef je het verleden door aan de volgende generatie.

Samenwerking Landschap

Het realiseren van een wandelroute door het Nationaal Landschap is een prachtig voorbeeld van samenwerking. Met subsidie vanuit de provinciale landschapsregeling is de route gerealiseerd door de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Door de route maakt de bezoeker kennis met het kleinschalige landschap in de Oost-Achterhoek. Natuurlijk wordt de samenwerking met organisaties die zich inzetten voor het landschap in de toekomst opgezocht.

Samenwerking Musea

Musea hebben vaak veel zaken van historische waarden in huis. Door samen te werken ontstaat een podium om zo het erfgoed bij een breed publiek te presenteren. Aalten, Oost Gelre en Winterswijk bieden een breed aanbod voor jong en oud. Voorbeelden hiervan zijn Nationaal Onderduikmuseum, Grenslandmuseum, Brouwhoes Bier Experience, Het Stadsmuseum dat geheel in het teken staat van de Tachtigjarige Oorlog en Museumwerkplaats Transit Oost.