Organisaties

Wi-j doet ’t samen!

Ons cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Het levert een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en het toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. Samen met onze inwoners willen wij de potentie van ons erfgoed maximaal benutten.

Samen met onze inwoners willen wij de potentie van ons erfgoed maximaal benutten.

Samenwerking met organisaties zorgt voor verbindingen en creëert draagvlak. Dit is belangrijk om erfgoed in ere te houden. Bovendien sta je samen sterker. De beoogde samenwerking is een mooie vorm van naoberschap waar de regio van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk om bekend staan.

Samenwerking Toerisme

In de toekomst wordt de samenwerking met de VV V’s opgepakt en Stichting Achterhoek Toerisme. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk staan bekend als gastvrij. Cultuurhistorie en natuur liggen dichtbij elkaar. Dit samen biedt uitdagingen om erfgoed te presenteren bij toeristen.

Samenwerking Oudheidkunde

Er is een brede belangstelling voor dialect en streektaal, genealogie, archeologie, lokale geschiedenis. Mensen voelen zich verbonden met een herkenbaar verleden. Door informatie te delen, of juist gegevens uit het verleden op te zoeken blijft het verleden bij ons. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid. Samen met oudheidkunde en historische verenigingen geef je het verleden door naar de volgende generatie.

Samenwerking Landschap

Het realiseren van een wandelroute door het Nationaal Landschap is een prachtig voorbeeld van samenwerking. Met subsidie vanuit de provinciale landschapsregeling is de route gerealiseerd door de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Door de route maakt de bezoeker kennis met het kleinschalige landschap in de Oost-Achterhoek. Natuurlijk wordt de samenwerking met organisaties die zich inzetten voor het landschap in de toekomst opgezocht.

Samenwerking Musea

Musea hebben vaak veel zaken van historische waarden in huis. Door samen te werken ontstaat een podium om zo het erfgoed bij een breed publiek te presenteren. Aalten, Oost Gelre en Winterswijk bieden een breed aanbod voor jong en oud. Voorbeelden hiervan zijn Nationaal Onderduikmuseum, Grenslandmuseum, Brouwhoes Bier Experience, Het Stadsmuseum dat geheel in het teken staat van de Tachtigjarige Oorlog, Museumwerkplaats Transit Oost.