Regelingen

Als overheid willen we met eigenaren en vrijwilligers samenwerken voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Daarom hebben we een aantal ondersteuningsregelingen hieronder op een rij gezet.

Monumentenwacht

Door monumenten tijdig het onderhoud te geven dat zij nodig hebben, kunnen restauraties worden voorkomen en kan verval van monumenten worden tegengegaan. Bovendien werkt het op termijn kostenbesparend.

Wanneer je bent aangesloten bij Monumentenwacht Gelderland:

  • Ben je verzekerd van één- of tweejaarlijks een inspectie van jouw monument;
  • Worden kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden tijdens de inspectie direct uitgevoerd, zoals het schoonmaken van een verstopte goot en het vervangen van een kapotte daklei;
  • Krijg je na elke inspectie een uitgebreid rapport over de staat van jouw monument.

Je kunt hier naast het reguliere inspectiewerk ook terecht voor andere diensten. Denk aan het opstellen van een periodiek onderhoudsplan, het beoordelen van offertes en het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden.

Gratis abonnement op Monumentenwacht Gelderland

De gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een collectief abonnement afgesloten voor de gemeentelijke monumenten bij de Stichting Monumentenwacht Gelderland.

De gemeenten dragen bij door de jaarlijkse abonnementskosten voor haar rekening te nemen. Afhankelijk van het type monument bedragen deze € 30,00 of € 60,00 per jaar. Deze kosten worden door de Monumentenwacht direct bij de gemeente in rekening gebracht. De inspectiekosten worden tegen de geldende uurtarieven aan de eigenaar/abonnee berekend.

Kijk voor meer informatie op de website van Monumentenwacht Gelderland.

Voor rijksmonumenten zijn de kosten van de monumentenwacht subsidiabel bij de diverse rijksregelingen.