Subsidies onderhoud rijksmonument

Subsidies onderhoud rijksmonument

U bent eigenaar van een rijksmonument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid. De volgende regelingen kunnen interessant voor u zijn.

De rijksoverheid verleent instandhoudingssubsidie. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. Voor meer informatie kijk op: www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies