Lenen bij het restauratiefonds

Als u binnenkort een monumentaal pand gaat restaureren, dan kunt u in aanmerking komen voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Mogelijk kunt u lenen tegen een lage rente. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. Ook voor financiering van aankoop, herbestemming en verduurzaming. In Gelderland zijn er zowel voor rijks als gemeentelijke monumenten laagrentende leningen mogelijk.

Zie: Restauratie fonds