Lenen bij het restauratiefonds

Als u binnenkort een monumentaal pand gaat restaureren, dan kunt u in aanmerking komen voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Mogelijk kunt u lenen tegen een lage rente. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. Ook voor financiering van aankoop, herbestemming en verduurzaming. In Gelderland zijn er zowel voor rijks- als gemeentelijke monumenten laagrentende leningen mogelijk.

Zie: Restauratie fonds