Streektaal

Tijdens het ophalen van de input voor onze nieuwe Erfgoednota, kwam aandacht voor de streektaal een aantal keer naar voren. Om het belang van onze streektaal tot uiting te brengen in ons beleid, hebben we ervoor gekozen om onze nota voor 2021-2024 ook in het Achterhoeks uit te brengen en in het dialect voor te leggen aan de gemeenteraden. Deze keuze is zeer goed ontvangen.

Symposium ‘Bi-j Proaten

Achterhoekers hebben een machtig mooie taal! Het Nedersaksisch. Het is een streektaal vol nuchterheid en humor. Vol historie en trots. Een taal van saamhorigheid. Van samen aanpakken en doorpakken. Zo’n taal moeten we vieren. Koesteren. En vol trots nog meer gebruiken. Want een streektaal sterft pas uit, als wij het niet meer spreken!

Op vrijdag 5 november 2021 vond er in de Achterhoek een symposium plaats over het belang en de toekomst van het Nedersaksisch. Tijdens het symposium werd onder meer gesproken over het convenant, het imago van de streektaal, de educatie, het belang van de streektaal en hoe we ervoor zorgen dat deze behouden blijft.

Streektaalfestival

De afgelopen periode hebben we via het Cultuur en Erfgoedpact onze streektaal onder de aandacht gebracht door het educatieprogramma Wiesneus, maar ook door het streektaalfestival Plat Gespöld. Jaarlijks brengt het festival vertellers en musici samen met de taal van de Achterhoek en de Liemers.

Gedicht in groenlo
Gedicht in Groenlo
Want een streektaal sterft pas uit, als wij het niet meer spreken!

Wiesneus

Al meerdere jaren wordt de streektaal les op scholen in de regio gegeven en krijgen alle leerlingen het tijdschrift Wiesneus. Het tijdschrift, met onder meer “leedjes, ’n zuukplate, ’n kleurplate en puzzels” (allemaole in t Achterhooks!) is bedoeld om kinderen voor dialect te interesseren en ze de rijke schat aan dialectwoorden te tonen. Met verhalen en spelletjes in Wiesneus wordt de streektaal onder de aandacht van kinderen gebracht. Doel is kinderen de streektaal te laten ervaren als een volwaardige taal, net als het standaard Nederlands. Naast het culturele aspect speelt ook het taal verrijkende een rol en biedt het een stimulans aan de algemene taalontwikkeling.

Wiesneus in de klas

De beleidsnota in streektaal lezen

Wil je de beleidsnota in streektaal lezen? Dit document sturen wij je graag toe! Stuur daarvoor een mail naar jouw gemeente.