Waardevolle interieurs

Over interieurs van monumenten bestaan nog vaak misverstanden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is ook het interieur onderdeel van de monumentenbescherming. Het betreft enerzijds de historische structuur (de indeling) en anderzijds de historische interieurafwerking (bijvoorbeeld van stuukornamenten voorziene plafonds, houten, tegel- en terrazzovloeren, schoorsteenmantels, decoratieve muurschilderingen enzovoort.)

Het gaat in feite om alle onderdelen die aan het gebouw vast zitten of door hun functie onlosmakelijk met het pand verbonden zijn. Ook binnendeuren worden gezien als bestanddeel van het interieur. Wilt u het interieur van uw monument veranderen? Probeer dan zoveel mogelijk waardevolle interieuronderdelen of structuren te behouden. U bent immers in de rijke historie van het pand maar voor beperkte tijd eigenaar van het monument. Het behouden van het oorspronkelijke interieur bij nieuwe wensen kan door zoveel mogelijk te werken met omkeerbare aanpassingen, zoals voorzetwanden en opdekvloeren. Zo kunt u eventueel terug naar de oude situatie.

Als u plannen heeft voor het wijzigen van het interieur. Of u wenst onderhoud aan waardevolle afwerkingen te doen dan is het belangrijk vooraf hierover de juiste deskundigen te raadplegen. Over het onderhoud en de instandhouding van uw monument kunt u contact opnemen met de monumentenambtenaar van uw gemeente.  Indien nodig wordt u doorverwezen naar een specifieke deskundige zodat u snel en op een zorgvuldige wijze aan de slag kunt.

Het interieur is ook onderdeel van de monumentenbescherming

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn in overleg met het Gelders Genootschap over een project waarbij waardevolle interieurs centraal staan. Zodra meer bekend is informeren wij u hierover op deze pagina.

Lees meer over onderhoud van een monument in het boek Behoud van binnen. Preventieve conservering van historische interieurs (Amersfoort/Zwolle 2017) door Harrie Schuit.

Erfgoed-Oost-Achterhoek-Waardevolle-Interieurs

Op de volgende websites vindt u informatie over onderhoud van een monument:

• www.monumentaleinterieurs.nl

• www.monumenten.nl/interieurs

• Publicaties Cultureel Erfgoed – door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

• www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/restauratiekwaliteit/publicaties  – op deze site vindt u onder andere brochures over onderhoud en herstel van houten vloeren, keramische vloertegels en terrazzovloeren.