Financieringen

Als overheid willen we met eigenaren en vrijwilligers samenwerken voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Zo hebben we een aantal ondersteuningsregelingen hieronder op een rij gezet:

Onderhoud

Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten

De gemeente regelt voor u de gemeentelijke en de provinciale subsidie bij onderhoud of restauratie van een gemeentelijkmonument.
Hieronder de link naar het:

aanvraagformulier – Gemeente Aalten

aanvraagformulier – Gemeente Oost Gelre

Aanvraagformulier monumentenzorg – Gemeente Winterswijk

Aanvraagformulier beschermd dorpsgezicht – Gemeente Winterswijk

 

De gemeente Aalten kent ook een mogelijkheid om een lening af te sluiten voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument: de stimuleringslening monumenten Aalten. Voor meer informatie bezoek onderstaande link:

www.svn.nl/gemeente/Aalten

Subsidies onderhoud rijksmonument

U bent eigenaar van een rijksmonument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid. De volgende regelingen kunnen interessant voor u zijn.

De rijksoverheid verleent instandhoudingssubsidie. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar.

Instandhoudingssubsidie aanvragen

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan kunt u tot en met 31 maart instandhoudingssubsidie aanvragen.

Lees meer hierover op: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

Woonhuissubsidie

Vorig jaar kosten gemaakt aan uw rijksmonumentale woonhuis? Vraag dan nu de subsidie aan!

De jaarlijkse subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is geopend. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen woonhuissubsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die gemaakt zijn.

De woonhuissubsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het gaat hierbij om doelmatige en technisch noodzakelijke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan gevels, kozijnen, schilderwerk of funderingswerkzaamheden. De subsidie is niet bedoeld voor comfortverbetering of verduurzaming.

Subsidie aanvragen?
U kunt de subsidie aanvragen via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed >

Restauratie en/of herbestemming

Lenen bij het restauratiefonds

Als u binnenkort een monumentaal pand gaat restaureren, dan kunt u in aanmerking komen voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Mogelijk kunt u lenen tegen een lage rente. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. Ook voor financiering van aankoop, herbestemming en verduurzaming. In Gelderland zijn er zowel voor rijks- als gemeentelijke monumenten laagrentende leningen mogelijk. Zie: www.restauratiefonds.nl

Subsidie voor herbestemming

Wilt u onderzoeken of de herbestemming van uw haalbaar is? U kunt daarbij gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De subsidie draagt ook bij aan het wind- en waterdicht houden gedurende het onderzoek. U kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november van ieder jaar. Onder deze regeling vallen niet alleen monumenten maar ook andere gebouwen met cultuurhistorische waarde.
www.monumenten.nl/monument-financieren/subsidie-voor-herbestemming/subsidie-aanvragen

Fondsen

Cultuurfonds

Heeft u financiële ondersteuning nodig voor het herstel van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten? Dan maakt u kans op een bijdrage van het Cultuurfonds.  Als voorwaarde geldt wel dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek.