Vraag nu jouw subsidie aan voor een verduurzamingsonderzoek

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verstrekt al enige jaren subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken aan leegstaande niet-woonhuismonumenten.

In het kader van deze regeling kunnen subsidieaanvragen van 1 oktober t/m 30 november worden ingediend. Sinds 2020 kan aanvullend op een haalbaarheidsonderzoek ook subsidie aangevraagd worden voor een verduurzamingsonderzoek. Wil je weten of deze subsidie voor jou interessant is, ga dan naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.