De samenwerkende gemeenten willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A en AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is het laatst bijgewerkt op 18-09-2020.
De verklaring geldt voor de website https://www.erfgoedoostachterhoek.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Oorzaak
Een groot aantal elementen is reeds voorzien van landmarks. Echter vereist dit handmatige controle met betrekking tot het correcte gebruik

Gevolg
Niet alle landmarks zijn te bereiken a.d.v. type landmark

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Gebruik en toepassing van landmarks moet gevalideerd worden

Planning
Q4 2020

Succescriterium 1.4.3 Kleurcontrast is niet voldoende

Oorzaak
Kleurcontrast tussen teksten is te laag.

Gevolg
Niet alle gebruikers kunnen verschillende tekst onderdelen goed onderscheiden.

Alternatieven
Via een contrastbutton kun je vanaf elke webpagina het kleurcontrast verhogen en daarmee de tekst wel goed lezen en onderscheiden.

Maatregelen
Contrastbutton toegevoegd aan website

Planning
Niet van toepassing

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)

Oorzaak
Incorrecte foutmelding in tooling

Gevolg
Geen

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Handmatig goedkeuring in tooling of alternatieve implementatie onderzoeken

Planning
Q4 2020

Succescriterium 2.4.3 Is de tabvolgorde logisch? (A)

Oorzaak
Onbekend

Gevolg
Niet alle elementen zijn in een logische volgorde te benaderen

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Een nieuwe volgorde moet worden onderzocht en geïmplementeerd

Planning
Q4 2020

Succescriterium 2.4.7 Element niet gemarkeerd bij focus? (A)

Oorzaak
Style sheet van agent wordt overschreven of element heeft een verkeerde tabindex.

Gevolg
Niet alle elementen zijn in een logische volgorde te benaderen

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Elementen moeten gecontroleerd worden op tab prioriteit.

Planning
Q4 2020

Testresultaten

18-09-2020: Handmatig onderzoek in eigen beheer

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: we laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.