Onderzoeksproject naar historische interieurs

De gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn in 2019 gestart met een onderzoeksproject naar historische interieurs. Het eerste deel van het project loopt ten einde. We blikken terug en kijken vooruit.

Voor het project Historische Interieurs zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, live en online. In samenwerking met de betrokken partijen: eigenaars, gemeenten, adviseurs en vaklui. Het gecreëerde netwerk van betrokkenen is robuust en grotendeels zelfsturend. Met name de webinars werden goed bezocht. Daarnaast zijn er verschillende artikelen en een jaarboek gepubliceerd in samenwerking met bijvoorbeeld ECAL. Ook zijn ruim 160 interieurs geïnventariseerd. Er is nog een handjevol belangstellenden bereid hun interieur met ons te delen. Deze gegevens worden nog in de database en eindreportage verwerkt.

Vooruitblik

De aankomende zomermaanden wordt de laatste hand aan de resterende werkzaamheden gelegd. Met de opgehaalde gegevens en het eindrapport gaan we kijken hoe we het project een vervolg kunnen geven. Hier zijn al verschillende ideeën over. Heb je zelf ideeën? Laat het ons dan vooral weten.

Het is onze ambitie om in fase 2 van het interieurproject nog meer verhalen op te halen over de woon-, leef- en werkcultuur in Oost Achterhoek. Bovendien zijn tijdens het inventarisatie-project prachtige interieurs in kaart gebracht die het waard zijn om te delen met het grote publiek! Daarom staat de beleefbaarheid en zichtbaarheid de komende jaren centraal. Hoe we dat gaan doen? Dat gaan we nog verder uitwerken. Hierbij staat aandacht voor de privacy van eigenaren uiteraard centraal.

Grote ramen en bruine grote houten meubels