Een nieuw museum in Groenlo

Wat ruim 5 jaar geleden (of meer zelfs) begon als een idee in het Stadsmuseum Groenlo is uitgegroeid tot een ambitieus plan. Het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog krijgt vorm. Zodra het ontwerp klaar is kan de bouw in de Oude Calixtuskerk beginnen.

Binnen het Stadsmuseum Groenlo was het idee geboren om de focus van het museum meer te leggen op de Tachtigjarige Oorlog en dan vooral op het beleg van Grol in 1627. Dit beleg wordt sinds 2005 om het jaar nagespeeld in de Slag om Grolle. Ruim 1500 re-enactors komen in actie om de slag na te spelen en te tonen aan het publiek. Dit evenement trekt dan meer dan 40.000 bezoekers naar Groenlo.

In eerste instantie werd gedacht aan een nieuwe presentatie binnen de muren van het Stadsmuseum, maar al snel bleek dat het bestuur van de Oude Calixtuskerk positief stond tegenover het idee om het nieuwe museum in de kerk te huisvesten. Het ambitieniveau steeg. Met het vrijkomen van een substantieel geldbedrag kwamen de plannen om het museum in de kerk te realiseren op een hoger plan. De naam Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog werd uiteindelijk gekozen om het museum van een groter bereik te voorzien.

En hoe staat het er nu mee?

De tijd is aangebroken om het museum daadwerkelijk vorm te geven. Per 1 maart 2023 is er een directeur gestart, een museumdirecteur zonder museum. Binnen het museum zijn ze momenteel bezig met verschillende trajecten. Ten eerste is dat het inhoud- en vormgeven van de vaste tentoonstelling.

Verder zijn ze bezig met de branding van het museum. Omdat educatie een belangrijk item is zijn ze aan het nadenken welke educatieve diensten ze kunnen aanbieden. Dit wordt samen in samenwerking met Erfgoed Gelderland gedaan.

Zodra het definitief ontwerp van de tentoonstelling klaar is kunnen de bouwers in de Oude Calixtuskerk gaan beginnen. Idealiter is dat begin 2024 en het streven is rond de Slag om Grolle in 2024 de deuren te openen. Dan staat er weer een prachtig museum in Groenlo met internationale alure. Een plek waar het begin van Nederland verteld kan worden. Dat belooft dus veel goeds.

We houden jullie op de hoogte.

Nieuw museum in Groenlo