Videoserie ‘Monument van morgen’ van Stichting ERM: ‘Isoleren is ventileren’

Eigenaren van monumenten staan voor de vraag: ‘wat kan ik doen om mijn historische woning te isoleren?’ Isoleren geeft prima resultaten, mits gecombineerd met een doordachte ventilatie. In de videoserie ‘Monument van morgen’ wordt in een nieuwe aflevering ingegaan op wat er allemaal komt kijken bij het goed isoleren en ventileren.

Omgaan met vocht

Koken, douchen, ademen: we ‘produceren; iedere dag veel vocht in huis. Met ventilatie en wat kierende ramen, deuren en daken gaat al dat vocht naar buiten en komt verse lucht binnen. Dat maakt het gebouw op een gezonde wijze bewoonbaar – afgezien van de extra stookkosten. Ook voor het behoud van het gebouw, vooral de houten delen, is het afvoeren van al dat leefvocht essentieel. Maar het comfort en energieverbruik zijn ook belangrijk. Daarom gaan we steeds meer en beter isoleren. Maar als we isoleren zonder een goede afvoer van het overtollige vocht is dat slecht voor de gezondheid van de bewoner en het gebouw. We houden te veel vocht binnenshuis, met schimmel en houtrot als gevolg.

De nieuwe video in de reeks ‘Monument van morgen’ geeft aandachtspunten en legt uit. Hiermee kun je verder bij het maken van plannen voor het verduurzamen van uw monument.

Monument van Morgen

Dat het verduurzamen van monumenten, en met name de energiebesparing, mogelijk is zonder de cultuurhistorische waarden van een monument aan te tasten, wordt op initiatief van ERM en met steun van de RCE in vier video’s uiteengezet. Op informatieve en zeer toegankelijke wijze wordt een verduurzamingsopgave besproken en in beeld gebracht. Kijk hier voor aflevering 1: Balans monumentale waarde/verduurzaming (Hoe verduurzaam ik mijn pand zonder de monumentale waarden te niet te doen?)

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De video’s worden gemaakt in opdracht van de stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ERM is een koepelorganisatie, die kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de restauratiesector beheert en het gebruik daarvan stimuleert. De ERM levert een bijdrage aan duurzaamheid (klimaat & energie; materialen) in de monumentenzorg.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zet zich door middel van advisering en kennisontwikkeling in op het gebied van erfgoed en duurzaamheid. Denk aan energiebesparing en energieopwekking voor gebouwde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, wijken met bijzondere kwaliteiten en duurzame energie in het landschap.

Bron:
Persbericht Stichting ERM. (2020, 9 januari). Videoserie ‘Monument van morgen’ van Stichting ERM: ‘Isoleren is ventileren’. Geraadpleegd van Erfgoedstem.