Lening voor monumenteigenaren

Lening voor restauraties, herbestemmingen en verduurzaming van Rijks- en gemeentelijke monumenten.

Er is nieuws voor monumenteigenaren. De provincie Gelderland heeft eind vorig jaar een lening van € 45 miljoen beschikbaar gesteld aan het Gelders Monumentenfonds bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Via dit fonds worden hypotheken met gunstige rentevoorwaarden verstrekt aan monumenteigenaren. De leningen zijn bedoeld voor restauraties, herbestemmingen en verduurzaming van Gelderse Rijks- en gemeentelijke monumenten.

Het Gelders Monumentenfonds is al jarenlang populair bij monumenteigenaren. In acht jaar is er ruim € 17 miljoen uitgezet in leningen. Het fonds was hierdoor vorig jaar zo goed als uitgeput. Provincie Gelderland vindt het belangrijk om het behoud van monumenten blijvend te ondersteunen. Erfgoed geeft identiteit aan mensen en gebieden. Het maakt de leefomgeving aantrekkelijker en vertelt ons de verhalen van het verleden.

Het aanvullen van het Gelders Monumentenfonds heeft daarom niet alleen effect op de staat van onderhoud van de Gelderse erfgoed, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van onze provincie. Dankzij de lening van € 45 miljoen kunnen nu circa 45 monumenten per jaar ondersteund worden bij hun restauratie-, verduurzamings- en/of herbestemmingsproject.

Wil je meer weten over het restauratiefonds kijk dan op: Gelders Monumentenfonds | Restauratiefonds