Ontzorgingsprogramma helpt monumenteigenaren bij verduurzaming

Een programma op het gebied van begeleiding en advisering van het verduurzamen van monumenten.

Om eigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen van hun monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via een Europese aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst gesloten met negen opdrachtnemers op het gebied van begeleiding en advisering van het verduurzamen van monumenten.

Op woensdagmiddag 15 maart a.s. tekenden negen geselecteerde duurzaamheidsadviesbureaus (of combinaties van meerdere adviesbureaus) een raamovereenkomst met de RCE in Amersfoort om tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar te adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Het ontzorgingsprogramma is onderdeel van de verduurzamingsopgave van maatschappelijk vastgoed in het kader van het Klimaatakkoord.

Het ontzorgingsprogramma gaat 3 april van start

De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren van een rijksmonument starten op de website Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument en kunnen zich vanaf 3 april op Monumenten.nl aanmelden voor het ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus.