Subsidie voor herbestemming

Wilt u onderzoeken of de herbestemming van uw monument of cultuurhistorisch waardevolle gebouw haalbaar is? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De subsidie draagt ook bij aan het wind- en waterdicht houden gedurende het onderzoek. Subsidie aanvragen kan nog t/m 30 november!

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verstrekt al enige jaren subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken aan leegstaande niet-woonhuismonumenten. Dankzij deze subsidie zijn inmiddels al vele herbestemmingen van een solide basis voorzien. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Sinds 2020 kan in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek ook subsidie aangevraagd worden voor een verduurzamingsonderzoek. Het reduceren van het energieverbruik is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de komende decennia.

 

Vraag subsidie aan via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed >