Uw monument klaar voor de toekomst

Monumenten hebben bewezen dat ze wel even meegaan. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw monument ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijft? Hoe bespaart u kosten en verhoogt u tegelijkertijd het wooncomfort? Door te verduurzamen.

Als expert in de financiering van monumenten helpt het Restauratiefonds dat op een slimme manier aan te pakken. Het Restauratiefonds geeft u inzicht in verduurzamingsmogelijkheden, brengt u in contact met de juiste specialisten en verstrekt u een aantrekkelijke financiering om uw monument stap voor stap slim te verduurzamen. Zodat ook úw monument klaar is voor de toekomst.

Gebruik bijvoorbeeld de Zelfscan Duurzaam Monument om eenvoudig inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Deze online tool heeft het Restauratiefonds samen met De Groene Grachten ontwikkelt en hiermee kunt u een eerste verkenning doen naar de verduurzamingsmogelijkheden. De volgende stap is een duurzaamheidsadvies op maat, zodat u uw monument op een goede manier verduurzaamt met behoud van monumentale waarden. Het Restauratiefonds stelt een vergoeding beschikbaar voor een deel van de kosten van zo’n duurzaamheidsadvies bij duurzame monumentenadviseurs waarmee het fonds samenwerkt. Al deze adviseurs volgende de kwaliteitsrichtlijnen van de stichting ERM.

Meer informatie?

www.restauratiefonds.nl

www.monumenten.nl