Subsidies onderhoud rijksmonument

Er is jaarlijks subsidie voor rijksmonumenten met en zonder woonhuisfunctie.

Subsidie rijksmonument woonhuis

Er is een jaarlijkse subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen woonhuissubsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die gemaakt zijn.

De woonhuissubsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het gaat hierbij om doelmatige en technisch noodzakelijke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan gevels, kozijnen, schilderwerk of funderingswerkzaamheden. De subsidie is niet bedoeld voor comfortverbetering of verduurzaming.

Kijk voor meer informatie op de website Cultureel Erfgoed.

Subsidie onderhoud rijksmonument

Ben je eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid.

De rijksoverheid verleent instandhoudingssubsidie. Hiermee kun je een gedeelte van het onderhoud van jouw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar.

Kijk voor meer informatie op de website Cultureel Erfgoed.