Subsidie voor herbestemming

Wil je onderzoeken of de herbestemming van jouw monument haalbaar is? Je kunt daarbij gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

De subsidie draagt ook bij aan het wind- en waterdicht houden gedurende het onderzoek. Je kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november van ieder jaar. Onder deze regeling vallen niet alleen monumenten, maar ook andere gebouwen met cultuurhistorische waarde.

Kijk voor meer informatie over herbestemmingssubsidie op de website Monumenten.