Lenen bij het restauratiefonds

Als je binnenkort een monumentaal pand gaat restaureren, dan kun je in aanmerking komen voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Mogelijk kun je lenen tegen een lage rente. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. Ook voor financiering van aankoop, herbestemming en verduurzaming. In Gelderland zijn er zowel voor rijks- als gemeentelijke monumenten laagrentende leningen mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratie fonds.