19e eeuwse kranten nu digitaal te bekijken

Stichting SDA (Stichting Digitalisering Achterhoek) zorgt ervoor dat Huis aan Huisbladen die vanaf 1870 zijn verschenen in de drie gemeenten, gedigitaliseerd zijn. Lees hier hoe dat project verloopt.

Project Metamorfoze

Leden van oudheidkundige verenigingen zijn voor het overgrote deel geïnteresseerd in de geschiedenis die reikt tot en met opa en oma. Daarom zijn de huis aan huis bladen die sinds ongeveer 1870 in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn verschenen dus een belangrijke bron voor dat deel van de geschiedenis.

Daarom hebben de 8 oudheidkundige verenigingen in die drie gemeenten, aansluitend bij Wi-j doet ’t samen, Erfgoednota 2017 – 2020, een werkgroep opgericht. Die zou zich gaan bezig houden met het digitaliseren van alle huis aan huis bladen die sinds het eind van de 19e eeuw in deze drie gemeenten zijn verschenen. Hiervoor werd uiteindelijk contact gezocht met de Koninklijke Bibliotheek, project Metamorfoze.

Allereerst was natuurlijk noodzakelijk de omvang van het project te bepalen. Een 8-tal mensen hebben globaal geteld en vervolgens wiskundige en statistische methoden toegepast zodat uiteindelijk gezegd kon worden dat het geheel om en nabij de 350.000 bladzijden omvat. Vervolgens  bleek dat een gedeelte daarvan kosteloos gedigitaliseerd kon worden om dat die kranten naadloos aansloten bij reeds gedigitaliseerde kranten in het project Metamorfoze. Dit deel omvatte 123.000 pagina’s.

Oprichting Stichting Digitalisering Achterhoek

Toen is de Stichting Digitalisering Achterhoek (SDA) opgericht en die heeft zich bezig gehouden met het aansturen van deze activiteit. En dat heeft er toe geleid dat op 10 maart van dit jaar deze eerste batch van 123.000 pagina’s officieel gepresenteerd kon worden in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. En de SDA is nu bezig om een oplossing te vinden voor de digitalisering van de resterende ongeveer 230.000 pagina’s.

Stichting digitalisering achterhoek Erfgoed Oost Achterhoek
Vlnr. Annie Derksen (bestuurslid SDA), Gerhard Weevers (bestuurslid SDA), Rubrecht Zaat (coördinator Metamorfoze BKT), Ben Verheij (voorzitter SDA), Frits van Lochem (penningmeester SDA), Hans van Lith (vice-voorzitter SDA), Cecile Hulshof (secretaris SDA) en Marieke Frank (voormalig wethouder gemeente Oost Gelre). Foto: Mark Ebbers