Energiescan

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben van de provincie Gelderland subsidie ontvangen voor het opstellen van energiescans voor monumenten. Inmiddels is het bureau Huis en Erfgoed Collectief  gestart met het uitvoeren van de energiescans.

De voordelen van de scan zijn:

  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden en energiebesparende maatregelen;
  • Inzicht in de te nemen maatregelen: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, rendement ketels, zonnepanelen (zie maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening);
  • Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel / niet) en wat is (naar verwachting) vergunningsverplichting.

Wanneer u interesse heeft in een energiescan voor uw monument, neem dan contact op met uw gemeente voor meer informatie.
Dit kan via mail gemeente@aalten.nl, gemeente@oostgelre.nl, gemeente@winterswijk.nl onder vermelding van ‘Energiescan voor mijn monument’.