Digitalisering Huis aan huisbladen

Een project die door de oudheidkundige verenigingen is ingediend als initiatief.

Op 15 juni 2018 is de Stichting Digitalisering Achterhoek opgericht. Doel van deze stichting is het digitaliseren van informatiedragers met historische informatie. Het gedigitaliseerde materiaal is doorzoekbaar en openbaar.

Samen met de Koninklijke Bibliotheek/Metamorfoze wordt een pilot project gestart. De titels die in de pilot worden meegenomen zijn: de Nieuwe Winterswijksche Courant, de Aaltensche Courant: nieuws- en advertentieblad voor Aalten en Breedevoort en de Graafschapper: Christelijk Volksblad voor Oost-Veluwe, Zutphen en de Graafschap. Het digitaliseren van deze titels beslaan alleen al 143.000 pagina’s. In 2018 is een begin gemaakt het digitaliseren van eerder genoemde titels.

Het digitaliseren van informatiedragers met historische informatie