1572

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648).

Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Nu, 450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572. Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand als plaatsen die dat niet, of pas later, deden. Vanaf 2022 willen ze gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken en actualiseren.

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn alle drie aangesloten bij het samenwerkingsverband. We geven met lokale, regionale, provinciale en landelijke activiteiten invulling aan het thema ‘1572 De geboorte van Nederland’.

Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar, en de waarden die toen werden bevochten, spelen ook nu nog: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid.
Daarom herdenken, want 450 jaar vrijheid is het waard breed bij stil te staan.
Daarom ook bezinning, want de vrijheid van de één is niet altijd de vrijheid van de ander.

Lokale organisaties in onze gemeenten werken aan een speciaal programma voor 2022, met activiteiten per kern, maar ook met verbindende elementen, zoals een fietsroute rond het thema 1572 door de gemeenten.

De geboorte van Nederland

De Ridders van Gelre hebben een bijzonder beeldverslag gemaakt van de gebeurtenissen in 1572 in onze gemeenten.

Bekijk het Youtube kanaal voor het filmpje > 

 

Meer informatie? Bekijk de website: www.geboortevannederland.nl

Afbeelding | Terug in de tijd - 1572
Afbeelding | Terug in de tijd - 1572
Afbeelding | Terug in de tijd - 1572