Wijkaanpak De Pas zit bij de eerste 7 Erfgoeddeal projecten!

Het gezamenlijke project Wijkaanpak de Pas van gemeente Winterswijk en woningcorporatie De Woonplaats doet mee aan de Erfgoed Deal. Hiermee ontvangt het project 475.000 euro, om in te zetten voor het behouden en versterken van cultureel erfgoed in wijk de Pas in Winterswijk.

Erfgoed in wijk de Pas

Met behulp van de Erfgoed Deal wordt een ”plus” toegevoegd aan het project. Door te onderzoeken hoe de cultuur- en erfgoedwaarden van een bloemkoolwijk zoals wijk de Pas gebruikt kunnen worden als middel om de wijk duurzaam, gezond en toekomstbestendig te maken.

 

De Erfgoed Deal

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat de komende drie jaar door overheden en maatschappelijke organisaties wordt gerealiseerd in de Erfgoed Deal. Vanuit de Erfgoed Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. De eerste projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal zijn inmiddels bekend gemaakt: ruim 9 miljoen wordt vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor zeven projecten, verspreid door Nederland. En de Pas in Winterswijk is daar één van.
De Erfgoed Deal is een afspraak voor en door dertien partners, bestaande uit maatschappelijke organisaties en overheden. De Erfgoed Deal is in het voorjaar 2019 gesloten en stelt: ‘vanuit de kracht van het erfgoed dragen we bij aan de realisatie van de transities en opgaven in de leefomgeving’. Het programmabureau Erfgoed Deal heeft de opdracht hier de aankomende jaren verder uitvoering aan te geven.

 

Wijkaanpak de Pas

Wijkaanpak de Pas houdt zich bezig met het toekomstbestendig maken van wijk de Pas. Dat gaat niet alleen over de stenen, maar ook over het groen in de wijk. En misschien wel het allerbelangrijkst: de contacten en het op een fijne manier samenleven in de buurt.

De gemeente Winterswijk en woningcorporatie De Woonplaats nemen hierin het voortouw. Met bewoners werken we samen aan aanpassingen, verbeteringen en oplossingen in de wijk. Voor de gemeente Winterswijk en De Woonplaats zijn thema’s als duurzaamheid, klimaat, woonomgeving en sociale voorzieningen van belang. De bewoners weten het beste wat er leeft in de wijk en waar behoefte aan is. De Wijkaanpak is bedoeld om in gezamenlijkheid uitvoering mogelijk te maken.