Festival Een Nieuwe Tijd! op 1 juli

Als afsluiting van het project Een Nieuwe Tijd! Wederopbouw in de Achterhoek wordt er op vrijdag 1 juli 2022 een gratis festival georganiseerd! Bent u er ook bij?

In 2019 is het project Een Nieuwe Tijd! Wederopbouw in de Achterhoek van start gegaan. In dit project hebben elf gemeenten in de Achterhoek samengewerkt om het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode groots onder de aandacht te brengen. Verhalen en de tijdsgeest van deze periode stonden centraal, maar tegelijkertijd is er ook een brug geslagen naar de opgaven van nu. Maatschappelijk draagvlak, leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en energietransitie zijn daarbij uitgangspunt geweest.

De afgelopen jaren is er binnen het project veel gebeurd. Het boek ‘Noo kriege wi-j ’t baeter’ en het magazine ‘Lessen uit de wederopbouw’ zijn gepubliceerd, Ruwe Diamanten zijn uitgereikt en hebben ze met de omgebouwde SRV-wagen een tour door de achterhoek gemaakt.

Om het gehele project tot een mooi einde te brengen wordt er op vrijdag 1 juli 2022 van 14.00 tot 20.00 uur een gratis festival in de SSP-hal bij de DRU in Ulft georganiseerd. Door middel van verschillende activiteiten, zoals een vintagemarkt, kledingruil en open podium worden de thema’s erfgoed, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit onder de aandacht gebracht!

Zet deze datum alvast in uw agenda!