Arfgoodnota 2021-2024 Oost Achterhook

Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks! Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur vaststelling veur te leggen aan de raod.

Doel Arfgoodnota

Doel van de Arfgoodnota is ’t vaste stellen van ambities veur de instandholding en ontwikkeling van ’t arfgood zodat dit:

  • Op ne goeje menaere deur egevven kan worden an de volnde generatie;
  • Ne inspiratiebronne en motor kan waen veur ni-je ontwikkelingen;
  • Ne verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de dree gemeenten;
  • De identiteit onderstreept en verstarkt.

Veer ambities

Bi-j ’t begin van de gemeenteleke samenwarking in 2017 bunt veer ambities vaste-steld. Disse ambities blekken bi-j de evaluatie van ’t beleid en ok tiedens ‘n Arfgooddag in februari 2020 good an te sloeten bi-j de wensen van völle eigenaren, gebroekers en partners. Ze geft holvaste en vormt ne leidraod veur unze projecten. Daorumme blif unze inzet ok in de kommende periode erich op:

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Met mekare warken an en met Arfgood

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Duurzame instandholding Arfgood

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Identiteit benutten veur de belaeving van Arfgood

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Kennis vergroten en deeln, inspiratie veur jong en old

Streektaal

Op 10 oktober 2018 wodden ‘t “Convenant inzake erkenning van de regionale Nedersaksische taal” ondertekend deur de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, twee gemeenten en verschillende provincies, waoronder ok de provincie Gelderland. De streektaal vormt ’n belangriek deel van de identiteit van de bewonners van unze gemeenten. Daorumme he’w der veur ekozzen um unze Arfgoodnota dit keer neet allene ne Achterhooksen titel “Wi-j doet ’t samen” te gevven, maor umme ok de hele nota beschikbaor te stellen in ’t Achterhookse dialect. Wi-j wilt hiermet ’t belang onderstrepen da’w hecht an de taal van unze streek.

Erfgoednota Oost Achterhoek

Je kunt de Erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen! hier digitaal inzien.
Download Erfgoednota

Arfgoodnota Oost Achterhook

Wil je de Erfgoednota in het Achterhoeks lezen? Dat kan via onderstaande knop
Download Arfgoodnota

Heb je vragen over de Erfgoednota 2021-2024?

Neem dan contact op met:

Gemeente Aalten
via gemeente@aalten.nl of bel met Ingrid Oonk, telefoonnummer 0543-49 33 33.

Gemeente Oost Gelre
via gemeente@oostgelre.nl of bel met Peter Ballast via telefoonnummer 0544-39 35 35.

Gemeente Winterswijk
via gemeente@winterswijk.nl of bel met Joyce Ras, telefoonnummer 0543-543 543.

Erfgoednota inspraaknotitie

Op de concept-Erfgoednota zijn verschillende zienswijzen en reacties binnengekomen. Deze zijn verwerkt in een inspraaknotitie. De geanonimiseerde inspraaknotitie kunt u hier inzien.

 

Downloaden

 

Afbeelding | Binnenwerk Erfgoednota Oost Achterhoek 2021-2024