Erfgoed klusbrigade

Aan de slag met kippenhokken, waterputten en broedschuurtjes!

"De erfgoedklusbrigade is een voortzetting van het kippenhokproject dat van 2007 tot 2015 in het buitengebied van Winterswijk werd uitgevoerd." Aan het woord zijn Ben Aardema, secretaris van de stichting (i.o.) en Jan Kruisselbrink, vrijwilliger en betrokken bij de uitvoering. Het project Erfgoedklusbrigade is onlangs officieel van start gegaan. Dat geschiedde door de onthulling van een bord door de Gelderse Gedeputeerde Bea Schouten, bij een kippenhok in Ratum.

Ratum – Ben: “We hebben éénmalig van de Provincie 25.000 euro ontvangen. Daarvan hebben we een aanhanger gekocht, gereedschap en werkkleding, waaronder veiligheidsschoenen. Ook beschikken we over een werkplaats waar voorbereidende- en herstelwerkzaamheden kunnen worden verricht.”

Er zijn inmiddels in het buitengebied van Winterswijk diverse kleine, maar waardevolle cultuurhistorische objecten geselecteerd om opgeknapt te worden. Het gaat dan zoal om kleine waterputten, aardappelloodsen, eierbroedschuurtjes en kippenhokken. Voorwaarde is dat ze zichtbaar zijn vanaf de weg en de moeite van het opknappen waard zijn. Daarnaast dient de eigenaar de materiaalkosten te betalen en voor een kleine vergoeding voor de personele inzet te zorgen. Jan: “Met die vergoeding houden we onze eigen broek op. Dat geld wordt weer ingezet voor volgende projecten. De bedoeling is dat we op korte termijn van start gaan. Als eerste gaan we een kippenhok opknappen, nadat daar het asbest deskundig is verwijderd. Dat is ook voor rekening van de eigenaar. Als het object opgeknapt is, hebben eigenaar én buitengebied een waardevol object terug.”

 

Lees meer hierover in de huis-aan-huis bladen:

Themanieuws

Winterswijkse Weekkrant