Digitale inventarisatie monumenten voor Erfgoedmonitor

Van medio januari 2019 gaat het bedrijf Fenicks uit Haarlem, dat gespecialiseerd is in digitaal inventariseren, in opdracht van de provincie Gelderland aan de slag in Winterswijk. In de maanden januari en februari brengen zij rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden digitaal in kaart. Deze digitale inventarisatie wordt opgenomen in een zogeheten ‘erfgoedmonitor’.

Inventarisatie

Het bedrijf Fenicks verzamelt relevante informatie over het erfgoed in onze gemeente, zoals de monumentenstatus, oorspronkelijke functie en huidige functie. Zij gaan foto’s maken met een camerawagen. Dit gebeurt vanaf de openbare weg. Alle foto’s worden gecontroleerd op privacy gevoelige informatie. Met de verzamelde informatie en de foto’s legt het bedrijf de globale staat van onderhoud vast.

 

Erfgoedmonitor

De verzamelde informatie wordt opgenomen in een erfgoedmonitor. De gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland gebruiken deze informatie met het doel de dienstverlening te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dienstverlening rond onderhoud, verduurzaming en restauratie van monumenten. Op deze manier kunnen toekomstige generaties blijven  genieten van het bijzondere erfgoed in onze gemeente.

 

Monumenten

In onze gemeente staan veel monumenten die het verdienen bewaard te blijven. Deze monumenten dragen bij aan de identiteit van onze gemeente. Het maakt dat we ons er thuis voelen. Het gebouwde erfgoed staat in sommige gevallen onder druk. De gemeente Winterswijk werkt er samen met de provincie Gelderland aan om dit gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te bewaren dan wel te (her)ontwikkelen.)

 

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Joyce Ras, medewerker Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Ontwikkeling
Telefoon: (0543) 543 543
E-mail: jras@winterswijk.nl