T.M.M. (TED) KOK

Afbeelding | Portefeuillehouder Ted Kok

Wethouder gemeente Aalten

In de voorgaande twee termijnen had ik het brede erfgoedpakket in mijn portefeuille. Ik ben dan ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het erfgoedbeleid voor de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Het is goed om te zien dat deze samenwerking al tot verschillende bijzondere projecten heeft geleid. Projecten waarmee we u als eigenaar willen ondersteunen bij de instandhouding van uw monument en activiteiten waarmee we ons erfgoed beter ontsluiten. In de huidige bestuursperiode ben ik met name verantwoordelijk voor de monumentzorg en de archeologie, taakvelden die aansluiten bij de ruimtelijke ordening. Erfgoed levert een belangrijke bijdrage aan onze economie en aan onze maatschappij. Het fungeert als bindmiddel en trekt toeristen naar onze streek. Door de krachten te bundelen en verbindingen te leggen kan het erfgoed nog beter onder de aandacht worden gebracht bij inwoners en bezoekers. De titel van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’ ondersteun ik dan ook van harte!