Duurzame instandhouding van erfgoed

Voor onze monumenten en karakteristieke panden is het belangrijk dat ze goed worden bewaard en onderhouden. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Met het project Historische interieurs ondersteunen we eigenaren met kennis over hun interieur en hulp bij het onderhoud ervan. Met dank aan het Gelders Genootschap en de studenten van de Randboud Universiteit Nijmegen zijn er al vele pareltjes in beeld gebracht. Deze brengen we in de komende periode verder voor het voetlicht, ook richting het grote publiek.

Met de pilot voor energiescans voor monumenten hebben we eigenaren van advies voorzien over hoe zij hun monument kunnen verduurzamen. Uit de scans komt duidelijk naar voren dat er ook bij monumenten veel winst te behalen valt op het gebied van energiebesparing. De moeite van het investeren waard!

De duurzame instandhouding van onze historische kerkgebouwen is een behoorlijke uitdaging. Door met de kerkeigenaren en andere betrokken partijen in gesprek te gaan, willen wij hen ondersteunen bij de instandhouding van deze bakens in onze dorpen en stadjes. Met een religieuze functie, multifunctioneel gebruik of juist een geheel nieuwe functie. Ik ben blij dat de T.U. Delft zich aan onze Kerkenvisie heeft verbonden en haar kennis wil inzetten voor de Oost Achterhoek.

Van een ruïne naar een plek met betekenis voor het dorp

Wanneer een historisch pand, kerkgebouw, een agrarisch of industrieel complex voor langere tijd leeg komt te staan dreigt er verval. Ik ben blij dat we in de afgelopen jaren voor verschillende locaties een nieuwe passende bestemming hebben kunnen vinden. Dit varieert van een supermarkt met patiowoningen in de voormalige knopenfabriek DBW, een vrijplaats voor kunst en cultuur in de Koppelkerk en hotel met horeca in het voormalig verzorgingshuis in St. Bernardus, allen in Bredevoort. In Dinxperlo hebben twee gebouwen van de Tretford-tapijtfabriek een maatschappelijke en ontvangstfunctie gekregen en in het oude gemeentehuis Dinxperlo wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe eigenaren van boerderij De Welsker in De Heurne het complex zijn oude glorie gaan teruggeven. Het meest trots ben ik zelf op de herbestemming van de textielfabriek aan de Hofstraat in Aalten. Dit complex is van een ruïne weer een plek met betekenis geworden voor de inwoners van het dorp. Ik hoop dat er ook in de komende periode weer bijzondere nieuwe functies in erfgoed gerealiseerd kunnen worden, waardoor we het karakter van onze streek kunnen behouden.

Ted kok

Gemeente Aalten

Wethouder monumentenzorg en archeologie