M.G. (MARIEKE) FRANK

Afbeelding | Portefeuillehouder Marieke Frank

Wethouder gemeente Oost Gelre

Het taakveld Cultuurhistorie is deze periode nieuw in mijn portefeuille, evenals Ruimtelijke Ordening. Afgelopen jaren had ik vrijetijdseconomie in mijn portefeuille en met name daar ligt mijn ervaring met cultuurhistorie, dat overigens een positieve en plezierige ervaring is. Cultuurhistorie is een belangrijke onderlegger van onze vrijetijdseconomie en biedt naar de toekomst toe nog vele kansen. De taakvelden in de fysieke leefomgeving zijn nu goed gebundeld en er is oog voor ons brede erfgoed. De samenwerking van de drie gemeenten heeft al geresulteerd in een goed beleidsstuk met concrete projecten. De afgelopen 2 jaar heeft bewezen dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Ook deze nieuwsbrief is daar een mooi voorbeeld van. In deze tijd van participatie is draagvlak een belangrijk gegeven. Gezamenlijk gaan we er ook deze periode weer vol tegenaan. Samen houden we ons erfgoed in stand en maken het zichtbaar. ‘Wi-j doet ‘t samen’.