Onbegrensd erfgoed

Met deze nota bouwen we als drie Oost-Achterhoekse gemeenten verder aan ons erfgoedbeleid. De samenwerking bevalt goed, is succesvol. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Met hier en daar andere accenten en een aantal nieuwe thema’s werken we verder aan onze ambities.

Voor mijn foto heb ik een locatie gekozen die uitleg behoeft. Ik sta namelijk net over de grens in Duitsland, bij de Wasserburg Anholt. Een prachtig kasteel met een mooie kunstcollectie, zelfs een Rembrandt, en een uitgebreid archief. Tot 1612 was deze burcht ook de plaats waar de Heer van Bredevoort zetelde. De Vrouwe van Bredevoort had tijdens Opstand tegen de Spaanse overheersers geweigerd de kant van Willem van Oranje te kiezen en dat kwam haar duur te staan. De Staten-Generaal ontnam haar haar rechten en gaf de Heerlijkheid aan Prins Maurits die in 1597 Bredevoort veroverd had. Ik wil maar zeggen, de Heerlijkheid van Bredevoort, die nog steeds Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk omvat, had zo maar aan de Duitse kant van de grens kunnen liggen. Die grens is ook pas in 1765 vastgelegd en was dus eeuwenlang onduidelijk en betwist.

Tijdens deze beleidsperiode gedenken we dat Bredevoort twee keer werd veroverd in de beginjaren van de opstand. In 1572 kwam de Opstand pas echt op gang en dus zou je 1572 ook wel het geboortejaar van ons land kunnen noemen. We kijken hoe we samen met onze bewoners en in samenwerking met andere partijen, landelijk en provinciaal, hier aandacht aan kunnen geven. De geboorte ging niet zonder slag of stoot, de weeën deden pijn. Vrijheid en tolerantie spraken niet voor zich en werden zwaar bevochten met wederzijdse wreedheden en vervolging. De Achterhoek lag jarenlang in de frontlinie en leed enorm.

Daarnaast viert in 2022 Bocholt 800 jaar stadsrechten. Op tal van manieren is onze geschiedenis met die van Bocholt verweven. We onderzoeken of en hoe we kunnen aanhaken bij de feestelijkheden bij de buren.

Beide voorbeelden maken duidelijk dat onze ge­schie­denis en dus ons erfgoed niet los te zien was en is van onze Duitse buren. Ik hoop dus, ook als porte­feuillehouder grensoverschrijdende samenwerking, dat we in deze periode een extra accent kunnen leggen bij de samenwerking met onze buren over de grens. Die Zusammenarbeit is gut aber kann noch viel besser!

Anton Stapelkamp

Burgemeester gemeente Aalten

Portefeuillehouder cultuur en immaterieel erfgoed